מה אפשר לעשות כאשר מקבלים שומה להיטל השבחה?

שומת היטל השבחה מתקבלת בעת מימוש הזכויות בנכס מקרקעין מאת הרשות המקומית.


מימוש הזכויות יכול להתבצע בעברת זכויות, העברת בעלות או חכירה לדורות או בעת הוצאת היתר בניה. על מנת לבחון אם ניתן להקטין את היטל ההשבחה יש לפנות לשמאי מקרקעין שמתמחה בהיטלי השבחה, כדי שיגיש ערעור על שומת היטל ההשבחה שקיבלתם. ניתן לערער בשני מסלולים שונים, תלוי בסוג הערעור. ערעור שבו ממונה שמאי מכריע או לפנות לוועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה.


את ערעור יש להגיש תוך 45 יום מקבלת הדרישה לתשלום היטל השבחה.

ניתן לתאם ייעוץ ראשוני חינם בטל': 03-6914455, 052-3460338.