היטל השבחה בתכנית ח/500 בחולון

תכנית ח/500 פורסמה למתן תוקף בילקוט פרסומים 7668 מיום.9.01.2018. בעקבות אישור התכנית הוציאה עיריית חולון לבעלי הקרקע שמכרו את אדמתם שומות לפיהם נתבקשו לשלם היטל השבחה של

750 ₪ למ"ר לפי החישוב כדלקמן:


שווי המצב התכנוני החדש: 2950 ₪ למ"ר שווי המצב התכנוני הקודם: 1450 ₪ למ"ר סה"כ השבחה: 1500 ₪ למ"ר

סה"כ היטל השבחה 50%: 750 ₪ למ"ר

בעקבות מחלוקת על גובה חיוב היטל ההשבחה של תכנית ח/500 פנו נישומים רבים ליישור המחלוקת בפני שמאי מכריע, ומאז נקבעו החלטות רבות שקבעו היטל השבחה נמוך מהיטל השבחה שביקשה העיריה. לאחר שעירית חולון קיבלה מספר רב של שומות מכריעות עם סכומים נמוכים בהרבה ממה שדרשה, החלטה זו האחרונה ביולי 2019 לעדכן את גובה היטל השבחה כדלקמן:


שווי המצב התכנוני החדש: 2550 ₪ למ"ר שווי המצב התכנוני הקודם: 1600 ₪ למ"ר סה"כ השבחה: 950 ₪ למ"ר

היטל השבחה 50%: 475 ₪ למ"ר

גם על ההחלטה לגבות היטל השבחה מופחת הוגשו בקשות להקטנת השומה לשמאים מכריעים, וכיום מתנהלים דיונים בנושא גם במשרדי שמאים מכריעים וגם במשרדי ועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה.

לייעוץ חינם לפני או אחרי מכירה ניתן לפנות למשרדנו בטל': 03-6914455, 052-3460338 .

למידע נוסף על היטל השבחה בעירית חולון לחצו כאןתשריט תכנית ח/500 בחולון